Öğr. Gör. Dr. ÜLFİYE ÇELİKKALP NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ÜLFİYE ÇELİKKALP

T: (0282) 250 3112

M ucelikkalp@nku.edu.tr

W ucelikkalp.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALK SAĞLIĞI/ İŞ SAĞLIĞI
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALK SAĞLIĞI
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NKÜ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK
2000-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire SAĞLIK BAKANLIĞI 1995-2000
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., BİLGİÇ Ş., VAROL SARAÇOĞLU G., Anger, Anger Expression Style and Related Factors in a Group of Associate Degree Students, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,, vol. 3, pp. 125-135, 2017.
Özgün Makale DRJI
2. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., The effect of occupational risk factors on pregnancy and newborn infants of pregnant midwives and nurses A prospective study, International Caring Sciences, vol. 10, pp. 690-703, 2017.
Özgün Makale DOAJ
3. AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., Nurses and Midwives Opinions about Spirituality and Spiritual Care, International Journal of Caring Sciences, vol. 9, pp. 975-984, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. VAROL SARAÇOĞLU G., DOĞAN S., ÇELİKKALP Ü., SARAÇOĞLU A., Seçilen iki fabrikada vardiyalı çalışanlarda gündüz uykululuğu sıklığı ve gündüz uykululuğuna bağlı anksiyete ve depresyon riski, Turkish Journal of Public Health, vol. 13, pp. 206-216, 2015.
Özgün Makale Turkiye Citation Index
5. TOKUÇ B., VAROL SARAÇOĞLU G., Berberoğlu U., ÇELİKKALP Ü., Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol. 9, pp. 166-173, 2011.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., TOKUÇ B., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASI, Namık Kemal Medical Journal, cilt 5, ss. 36-43, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. BİLGİÇ Ş., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Hemsirelik Ögrencilerinin Ögrenilmis Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeylerinin Degerlendirilmesi: Tekirdag Örnegi,, Saglik ve Hemsirelik Yönetimi, ss. 117-126, 2017.
Özgün Makale atıf dizini
3. BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., Nekrotizan Fasiitli Bir Olgunun Yasam Modeli Dogrultusunda Tanilanmasi,, Gümüshane Üniversitesi Saglik Bilimleri Dergisi,, cilt 6, ss. 320-325, 2017.
Vaka Takdimi Atıf Dizini
4. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., Keloğlu G., BİLGİÇ Ş., The Assessment of Work Places of Nurses on Occupational Safety, TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt 15, ss. 408, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
5. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., Qualitative Review Of The Opinion About The Causes Of Spontaneous Abortion Experienced By The Nurses, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt 36, ss. 154-161, 2016.
Özgün Makale Tıp Veri Tabanı Erişim Linki
6. TEMEL M., AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt 7, ss. 199-205, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
7. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., YORULMAZ F., Ücretsiz Aile İşçisi Olarak Kadınlar, Sağlık Riskleri ve Sorunları, Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt 13, ss. 233-240, 2014.
Özgün Makale Ulakbim Tıp Veri Tabanı
8. ÇELİKKALP Ü., Ücretsiz Aile İşçisi Çocuklar ve Sorunları, Çalışma ortamı, cilt 122, ss. 7-9, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., VAROL SARAÇOĞLU G., DEMİR DOĞAN M., Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Hizmet Memnuniyeti, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt 6, ss. 1-14, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. ÇELİKKALP Ü., AYDIN SAYILAN A., TEMEL M., Bir Sağlık Yüksekokulu Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime Đliskin Görüsleri, Maltepe Üniversitesi Hemsirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, cilt 3, ss. 2-14, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., DEMİR DOĞAN M., Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., Tekirda¤ Merkez ‹lkö¤retim Okullar›ndaki S›n›f Ö¤retmenlerinin Okul Sa¤l›¤› Uygulamalar›n›n ‹ncelenmesi, İ.Ü.F.N. Hem. Derg, cilt 16, ss. 33-40, 2008.
Özgün Makale Ulakbim Tıp veri Tabanı
13. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., SALTIK A., Tekirdağ İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Okul Sağlığı Hizmetlerinin Durumu Gereksinimler ve Geleceğe Yönelik Öneriler, Hemşirelik Forumu, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Faaliyetlere İlişkin Görüş ve Tutumları., Sağlıcakla Dergisi, cilt 14, ss. 48-50, 2009.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TEMEL M., BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., Hemşirelik Öğrencilerinin meslek Seçiminde Etkili Etmenler, ICQH 2017 (07.12.2017-08.12.2017).
Özet bildiri
2. ÇELİKKALP Ü., BİLGİÇ Ş., TEMEL M., Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Üniversiteye İlişkin Metafor Algıları, ICQH 2017 (07.12.2017-08.12.2017).
Özet bildiri
3. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., BİLGİÇ Ş., Communication Skills of a Group of Nursing Students, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., Stress Levels and Coping Strategies in Nursing Students’xx in First Clinical Experience, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., BİLGİÇ Ş., Bir Grup Akademisyende İş- Aile Dengesi ve İş Doyumunun İncelenmesi, 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi (08.11.2017-09.11.2017).
Özet bildiri
6. ÇELİKKALP Ü., DİLEK F., BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİLDİRİMLERİNE DAYALI İŞKAZALARININ İNCELENMESİ, 2 International Congress on Occupational Safety and Securıty (08.11.2017-09.11.2017).
Özet bildiri
7. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., BİLGİÇ Ş., VAROL SARAÇOĞLU G., Anger, Anger Expression Style and Related Factors in a Group of Associate Degree Students, 10th European Public Health Conference, Stockholm, Sweden (01.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
8. BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., HEMŞİRELİK BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA MOBİL ÖĞRENMENİN ETKİSİ,, ICQH2016 (24.11.2016-02.11.2016).
Sözlü Bildiri
9. BİLGİÇ Ş., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeyleri, 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (06.11.2016-09.11.2016).
Poster
10. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., TOKUÇ B., Raising the Knowledge and Awareness of Nursing Students about Occupational Health and Safety, 8. Uluslararası İş Sağlığı Konferansı (08.05.2016-11.05.2016).
Sözlü Bildiri
11. ÇELİKKALP Ü., Psychosocial aspect of ergonomıcs and health effects., 1st İnternational Balkan Congress on Health Sciences, (14.05.2014-16.05.2014).
Tam metin bildiri
12. TEMEL M., AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi., II.Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
13. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Psycho-Social Factors at Work Place and Suicide., XIX World Congress on Safety and Health at Work, (11.09.2011-15.09.2011).
Poster
14. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., VAROL SARAÇOĞLU G., Patient Satisfaction in One of the Hospıtal in Tekirdağ,, 12. th. World Congress on Publıc Health, (27.04.2009-01.05.2009).
Poster
15. TOKUÇ B., VAROL SARAÇOĞLU G., BERBEROĞLU U., ÇELİKKALP Ü., Values And Attitudes Of Midvery And Nursing Students On Gender İneguality And Adolesan., 12. Th. World Congress on Publıc Health (27.04.2009-01.05.2009).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., ERDEM C., KİRACI B., SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLAR İŞ KAZALARI VE MESLEKİ RİSK FAKTÖRLERİ KONUSUNDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI, 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (28.04.2016-29.05.2016).
Sözlü Bildiri
2. BİLGİÇ Ş., ÇELİKKALP Ü., Sarıkaya N., Nekrotizan Fasiitli Bir Olgunun Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Tanılanması,, 15. ulusal hemşirelik öğrenci kongresi (28.04.2016-29.04.2016).
Poster
3. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., Hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu risk etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (05.10.2015-09.10.2015).
Sözlü Bildiri
4. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı risklerin incelenmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (05.09.2015-09.10.2015).
Poster
5. ÇELİKKALP Ü., VAROL SARAÇOĞLU G., Keloğlu G., BİLGİÇ Ş., Hastanede çalışan ebe ve hemşirelerin iş güvenliği ölçeği ile çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmesi., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21.10.2014-24.10.2011).
Poster
6. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., TOKUÇ B., Çalışma Hayatı İstatistikleri -2010, Kısa Bir Değerlendirmesi,, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (02.10.2012-06.10.2012).
Poster
7. ÇELİKKALP Ü., ESKİOCAK M., Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servis Kayıtlarındaki 2010 Yılı İş Kazaları, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (02.10.2012-06.10.2012).
Poster
8. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., Ücretsiz Aile İşçisi Olarak Kadınlar,, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (02.10.2012-06.10.2012).
Poster
9. VAROL SARAÇOĞLU G., TOKUÇ B., DOĞAN S., ÇELİKKALP Ü., Vardiyalı Çalışanlarda Uykululuk Durumu İle Anksiyete Ve Depresyon Belirti Düzeylerinin Karşılaştırılması,, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (02.10.2012-06.10.2012).
Poster
10. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., MUT E., Bir Üniversitenin Hemşirelik ve Tıbbi Laboratuar Bölümünde Okuyan Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Mesleki Risklerle Karşılaşma Durumları, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, (18.11.2011-20.11.2011).
Sözlü Bildiri
11. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., AKGÜN KOSTAK M., Çizgi Filmlerdeki Şiddet ve Çocuk., V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (22.10.2011-24.10.2011).
Poster
12. VAROL SARAÇOĞLU G., TOKUÇ B., ÇELİKKALP Ü., Bergen Uykusuzluk Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (04.10.2011-07.10.2011).
Poster
13. VAROL SARAÇOĞLU G., TOKUÇ B., ÇELİKKALP Ü., Sirkadiyen Tip Uyku Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (04.10.2011-07.10.2011).
Poster
14. AKGÜN KOSTAK M., ÇELİKKALP Ü., DEMİR DOĞAN M., Hemşire ve Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri., Hemşirelik Meşalesinin Yakıldığı Kent “İstanbul” Sempozyumu (12.05.2010-12.05.2010).
Tam metin bildiri
15. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., DEMİR DOĞAN M., ÖNLER E., Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Memnuniyetlerinin Belirlenmesi., 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi. (20.10.2009-24.10.2009).
Özet bildiri
16. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., DEMİR DOĞAN M., ÖNLER E., Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Örgütlenmeye İlişkin Bilgi ve Tutumları., 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi. (20.10.2009-24.10.2009).
Özet bildiri
17. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., DOĞAN S., . Ruhsal Travma ve EMDR Terapisi, III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (04.06.2009-06.06.2009).
Poster
18. ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. (22.10.2008-25.10.2008).
Poster
19. TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., . Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin Görüşleri., VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (22.10.2008-25.10.2008).
Poster
20. ÇELİKKALP Ü., AYDIN SAYILAN A., Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri., VII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (07.06.2008-08.06.2008).
Poster
21. ÇELİKKALP Ü., Dalmış B., Kara B., Burhan M., Çolak M., Üniversite Öğrencilerin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, VII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (07.06.2008-08.06.2008).
Poster
22. Gürpınar D., Şahin A., TEMEL M., ÇELİKKALP Ü., Kronik Hastalıklarda Ruh Sağlığını Koruma., 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
23. ÇELİKKALP Ü., YORULMAZ F., SALTIK A., Tekirdağ Merkez İlköğretim Okullarında Okul Sağlığı Hizmetlerinin Durumu, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (03.11.2004-06.11.2004).
Poster
24. Deveci S., YORULMAZ F., Gül H., ÇELİKKALP Ü., Trakya Ü.T.F. Mezun Olup Uzman ve Uzmanlık Eğitimi Alan hekimlerin Halk Sağlığı Dersinde Aldıkları Eğitimle İlgili Bilgi Durumları, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (03.11.2004-06.11.2004).
Poster
25. Uzunok S., Yardım A., Yılmaz L., ÇELİKKALP Ü., TEMEL M., Ergenlik Dönemindeki Riskli Sağlık Davranışları., III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (29.04.2004-30.04.2004).
Poster
26. ÇELİKKALP Ü., Akbulut H., Tekirdağ SSK ve Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi., 3. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (29.04.2004-30.04.2004).
Poster
Ulusal Projeler
1. HEMŞİRELİK BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA MOBİL ÖĞRENMENİN ETKİSİ,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.06.2016-11.10.2016.
Üyelikler
Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2006-.